افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی آکسی لاین (IP45) 10 سانت 2450 دور 14 وات دمنده

۱۰۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی آکسی لاین (IP45) 12 سانت 2250 دور 23 وات دمنده

۱۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی آکسی لاین (IP45) 15 سانت 2000 دور 20 وات دمنده

۱۷۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی آکسی لاین 10 سانت 2450 دور 14 وات دمنده

۷۰,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی آکسی لاین 12 سانت 2250 دور 23 وات دمنده

۷۸,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی آکسی لاین 15 سانت 2000 دور 20 وات دمنده

۹۰,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی آکسی لاین 20 سانت 1850 دور 28 وات دمنده

۱۳۱,۳۰۰ تومان

هواکش حانگی آکسی لاین VBS Residential Axial Extract Fan, Axi Line Model