افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*20 – 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۱۳۹,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*20 – 1400 دور سه فاز دمنده

۲,۱۳۹,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*20 – 900 دور تکفاز دمنده

۲,۱۳۹,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*25 – 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۵۳۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*25 – 1400 دور سه فاز دمنده

۲,۵۳۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*25 – 900 دور تکفاز دمنده

۲,۵۰۴,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*30 – 1400 دور تکفاز دمنده

۳,۵۴۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*30 – 1400 دور سه فاز دمنده

۳,۵۴۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه 10*30 – 900 دور تکفاز دمنده

۳,۳۵۵,۸۰۰ تومان

سانتریفیوژ های صنعتی یک طرفه فوروارد