هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده

۸۱,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی فلزی 12 سانت 2400 دور موتور CKD ایتالیا دمنده

۸۶,۱۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی 15 سانت 40w دمنده

۱۷۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی فلزی 15 سانت موتور CKD ایتالیا دمنده

۹۴,۵۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی 20 سانت 34w دمنده

۹۴,۵۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی 20 سانت 50w دمنده

۱۹۶,۴۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی 25 سانت 42w دمنده

۱۹۶,۴۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی 25 سانت 52w دمنده

۲۱۴,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش خانگی فلزی 30 سانت 1400 دور 44 وات دمنده

۲۱۴,۲۰۰ تومان

انواع هواکش خانگی فلزی