رادیکال بک وارد(طرح آلمان) 19 سانت 92/2 تکفاز 2400 دور دمنده

تماس بگیرید

رادیکال بک وارد(طرح آلمان) 22 سانت 92/2 تکفاز 2400 دور دمنده

تماس بگیرید
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 20 سانت 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۰۶۱,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 20 سانت 900 دور تکفاز دمنده

۲,۰۶۱,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 22 سانت 2400 دور تکفاز دمنده

۱,۳۵۵,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 25 سانت 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۲۴۳,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 25 سانت 1400 دور سه فاز دمنده

۲,۲۴۳,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 25 سانت 900 دور تکفاز دمنده

۲,۲۴۳,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 30 سانت 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۴۹۰,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 30 سانت 1400 دور سه فاز دمنده

۲,۴۹۰,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 30 سانت 900 دور تکفاز دمنده

۲,۴۹۰,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ رادیال سقفی 40 سانت 1400 دور تکفاز دمنده

۴,۲۱۸,۹۰۰ تومان

رادیال سقفی