نمایش 1–12 از 22 نتیجه

افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 30 سانت 102 تکفاز 1400 دور دمنده

۷۷۹,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 30 سانت 102 تکفاز 900 دور دمنده

۷۷۹,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 30 سانت 102 سه فاز 1400 دور دمنده

۷۷۹,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 35 سانت 102 تکفاز 1400 دور دمنده

۸۲۱,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 35 سانت 102 تکفاز 900 دور دمنده

۸۲۱,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 35 سانت 102 سه فاز 1400 دور دمنده

۸۲۱,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 40 سانت 102 تکفاز 1400 دور دمنده

۸۶۴,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 40 سانت 102 تکفاز 900 دور دمنده

۸۶۴,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 40 سانت 102 سه فاز 1400 دور دمنده

۸۶۴,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 45 سانت 102 تکفاز 1400 دور دمنده

۹۵۰,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 45 سانت 102 تکفاز 900 دور دمنده

۹۵۰,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قاب – مکنده ) 45 سانت 102 سه فاز 1400 دور دمنده

۹۵۰,۳۰۰ تومان

هواکش های صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( بدون قالب ) – مکنده