نمایش 1–12 از 28 نتیجه

افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 30 سانت تکفاز VIK-30A4S دمنده

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 30 سانت تکفاز VIK-30A6S دمنده

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 30 سانت تکفاز VIK-30V2S دمنده

۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 30 سانت سه فاز VIK-30A4T دمنده

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 35 سانت تکفاز VIK-35A4S دمنده

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 35 سانت تکفاز VIK-35A6S دمنده

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 35 سانت سه فاز VIK-35A4T دمنده

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 102 تکفاز VIK-40A6S دمنده

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 102 سه فاز VIK-40A4T-L دمنده

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 124 تکفاز VIK-40A4S-H دمنده

۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 124 سه فاز VIK-40A4T-H دمنده

۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت تکفاز VIK-40A4S-L دمنده

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

هواکش های صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قالب ) – دمنده