نمایش 1–12 از 30 نتیجه

افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 30 سانت 102 تکفاز 1400 دور دمنده

۷۷۹,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 30 سانت 102 تکفاز 900 دور دمنده

۷۷۹,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 30 سانت 102 سه فاز 1400 دور دمنده

۷۷۹,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 30 سانت 92 تکفاز 2100 دور دمنده

۶۶۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 35 سانت 102 تکفاز 1400 دور دمنده

۸۲۲,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 35 سانت 102 تکفاز 900 دور دمنده

۸۲۲,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 35 سانت 102 سه فاز 1400 دور دمنده

۸۲۲,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 102 تکفاز 1400 دور دمنده

۸۶۴,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 102 تکفاز 900 دور دمنده

۸۶۴,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 102 سه فاز 1400 دور دمنده

۸۶۴,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 124 تکفاز 1400 دور دمنده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قاب – دمنده ) 40 سانت 124 سه فاز 1400 دور دمنده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

هواکش های صنعتی ایلکای هفت پر فلزی ( با قالب ) – دمنده