افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 20*20 – 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۳۸۸,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 20*20 – 1400 دور سه فاز دمنده

۲,۳۸۸,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 20*20 – 900 دور تکفاز دمنده

۲,۱۲۹,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 25*25 – 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۷۷۴,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 25*25 – 1400 دور سه فاز دمنده

۲,۷۷۴,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 25*25 – 900 دور تکفاز دمنده

۲,۴۸۲,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 30*25 – 750 دور تکفاز دمنده

۳,۱۸۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 30*30 – 700 دور تکفاز دمنده

۳۵۴,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 30*30 – 700 دور سه فاز دمنده

۳۵۴,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 30*38 – 650 دور تکفاز دمنده

۵,۶۴۳,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 30*38 – 650 دور سه فاز دمنده

۵,۶۴۳,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه 38*38 – 700 دور تکفاز دمنده

۶,۱۲۱,۵۰۰ تومان

سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد