افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 30 سانت 102/4 تکفاز دمنده

۶۶۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 30 سانت 102/4 سه فاز دمنده

۷۷۴,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 35 سانت 102/4 تکفاز دمنده

۷۷۴,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 35 سانت 102/4 سه فاز دمنده

۷۷۴,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 40 سانت 102/4 تکفاز دمنده

۸۲۶,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 40 سانت 102/4 سه فاز دمنده

۸۲۶,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 40 سانت 124/4 تکفاز دمنده

۹۷۷,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 40 سانت 124/4 سه فاز دمنده

۹۷۷,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 50 سانت 124/4 تکفاز دمنده

۱,۰۱۹,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 50 سانت 124/4 سه فاز دمنده

۱,۰۱۹,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 60 سانت 171/4 تکفاز دمنده

۱,۹۵۷,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکا 60 سانت 171/4 سه فاز دمنده

۱,۹۵۷,۲۰۰ تومان

هواکش های صنعتی ایلکا