مشاهده همه 11 نتیجه

افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 40 سانت 124 تکفاز ( بدون قاب – مکنده ) دمنده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 40 سانت 124 سه فاز ( بدون قاب – مکنده ) دمنده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 45 سانت 126 تکفاز ( بدون قاب – مکنده ) 1400 دور دمنده

۱,۱۰۸,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 45 سانت 126 تکفاز ( بدون قاب – مکنده )900 دور دمنده

۱,۱۰۸,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 45 سانت 126 سه فاز ( بدون قاب – مکنده ) 1400 دور دمنده

۱,۱۰۸,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 50 سانت 171 ( بدون قاب – مکنده ) 1400 دور دمنده

۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 50 سانت 171 تکفاز( بدون قاب – مکنده ) 900 دور دمنده

۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 50 سانت 171 سه فاز( بدون قاب – مکنده ) 1400 دور دمنده

۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 50 سانت 171 سه فاز( بدون قاب – مکنده ) 900 دور دمنده

۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 63 سانت 174 سه فاز ( بدون قاب – مکنده ) 900 دور دمنده

۳,۷۵۵,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای 63 سانت 174 سه فاز( بدون قاب – مکنده ) 1400 دور دمنده

۳,۷۵۵,۹۰۰ تومان

هواکش های صنعتی ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای ( بدون قالب – مکنده )